top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAlpina Ogrody Zimowe

Czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę ?

Budowa ogrodu zimowego może być przeprowadzona w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego określają, że zgłoszenia wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków, w tym oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Ogród zimowy nie większy niż 35 m² nie wymaga pozwolenia na budowę, ale musi zostać zgłoszony odpowiedniemu organowi, czyli urzędowi gminy lub starostwu powiatowego.


Zgłoszenie budowy ogrodu zimowego

W przypadku ogrodów zimowych do 35m2 wystarczającym jest zgłoszenie budowy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu trzeba załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odpowiednie rysunki. Organ decyzyjny ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, a jeśli go nie ma, można rozpocząć budowę.


Jak uzyskać pozwolenie na budowę ogrodu zimowego ?

Nasza firma pomaga w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Aby złożyć wniosek potrzeba projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i ewentualnymi opiniami w 3 egzemplarzach, potwierdzenie uprawnień architekta, a także oświadczenia właściciela działki o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. Nie zapomnij dołączyć tych dokumentów do wniosku, dzięki czemu urzędnik będzie mógł wydać decyzję. Możesz złożyć wniosek na formularzu urzędowym lub skorzystać z gotowego wzoru wniosku.Czy ogród zimowy wymaga zgody wspólnoty lub zgody sąsiada ?

Budowa ogrodu zimowego nie wymaga zgody sąsiada, ale trzeba zachować odległość 4 m (jeśli są okna) lub 3 m (jeśli ich brak). W wyjątkowych sytuacjach gdy konstrukcja miałaby stanąć 1,5 m od granicy działki potrzebna jest pisemna zgoda sąsiada.

Ogród zimowy na tarasie lub balkonie nie wymaga także zgody wspólnoty, potwierdza to decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego sygnatura akt: II OSK 1245/14


64 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page